Thierry Busine

Fabrikant van meubels uit  riet en bamboe in  Leuze-en-Hainaut

Fabricant-artisan de mobilier en rotin et bambou traditionnel et contemporain

à  Leuze-en-Hainaut

www.rotin-degroote.com

Bij Rotin Degroote in Leuze-en-Hainaut, vertegenwoordig ik al 19 jaar de 6e generatie van ambachtslieden en fabrikanten van traditionele en hedendaagse rotan- en bamboemeubels, de laatste van België. Ik studeerde af in schrijnwerkerij  en leerde het ambacht van rotinier pas later, in de werkplaats. De vorige generatie leidde mij op en van hen leerde ik alle fabricatiegeheimen.

Door jarenlange ervaring leerde ik dit bijzondere materiaal, de rotanstok, bewerken en het volledige productieproces van dit meubilair beheersen. Die ervaring stelt me soms in staat in te gaan op heel bijzondere verzoeken.

De grote rotanstok zoals we die bewerken, volgens de oude techniek van het stoombuigen, maakt mijn werk uniek in België. Ons heel bewerkingsproces, van ruwe vorm tot afwerking, gebeurt volledig in huis, en dit geldt zelfs voor de zetelkussens die we in onze eigen werkplaats maken. Deze regeling garandeert kwaliteit en after-sales service voor de klanten. We kunnen ons juridisch statuut van erkend ambacht en het Made in Belgium slogan rechtmatig naar voren schuiven en contrasteren met andere rotanmeubels, die meestal in Azië vervaardigd zijn.

Het bamboewerk, dat recenter is, is gebaseerd op een totaal verschillende en modernere techniek in vergelijking met riet. We werken hier niet met de stok, maar "plat", met uit de massa gesneden materiaal. Dankzij deze techniek kunnen we bamboemeubels een hedendaagser karakter geven.

Sinds we die nieuwe meubels zijn beginnen aanbieden, worden we constant gedreven door creativiteit, reflectie en de wens om iets nieuws aan te bieden. Het is in dat optiek, door traditie en moderniteit te combineren, dat ik dit nu zeldzaam geworden ambacht wil laten evolueren. Zo werd onlangs de designcollectie voor kinderen gelanceerd onder de nieuwe merknaam YSALINES. Ideeën komen we zeker niet tekort...

Chez les Rotin Degroote à Leuze-en-Hainaut, je représente depuis 19 ans la 6ème génération de fabricants-artisans de mobilier en rotin et bambou traditionnel et contemporain. Le dernier en Belgique. Diplômé en ébénisterie, c’est sur le tas que j’ai appris le métier de rotinier. C’est par la génération précédente que j’ai été formé et c'est elle qui m’a transmis tous les secrets de fabrication.

La maîtrise du travail de ce matériau particulier qu’est le bâton de rotin et tout le processus de fabrication du mobilier ont été acquis grâce aux années d’expérience. Une expérience qui permet de répondre parfois aux demandes des plus particulières.

Le gros bâton de rotin tel que nous le travaillons selon la technique ancienne de cintrage à la vapeur, donne à mon métier son caractère unique en Belgique. Nous le travaillons depuis sa forme brute jusque sa finition sans aucun autre intervenant, y compris la confection des coussins pour les sièges au sein de notre propre atelier. Cette maîtrise garantit une qualité et un service après-vente aux clients. Notre statut légal d’artisan certifié et le slogan Made in Belgium peuvent légitimement être mis en avant et opposés à tout le mobilier en rotin majoritairement fabriqué en Asie.

 

Le travail du bambou, plus récent, se base sur une technique complètement différente et plus moderne comparé au rotin. Nous le travaillons non pas sous sa forme de bâton mais bien « à plat », découpé dans la masse. Cette technique de travail permet d’apporter un caractère contemporain au mobilier ainsi fabriqué en bambou.

 

Depuis la mise en place de ce nouveau mobilier, la notion de création, de réflexion et l’envie de proposer des nouveautés nous animent sans cesse. C’est dans cette optique, en conjuguant tradition et modernité, qu’il me tient à cœur de faire évoluer ce métier devenu rare. C’est ainsi qu’est née tout récemment la collection design pour enfants sous la nouvelle marque YSALINES. Et ce ne sont pas encore les idées qui manquent…