Paul Dingens

Producent van barometers en klokken

in Beverlo

Créateur de baromètres et horloges à Beverlo

www.barometers.com

Prix Export

2012

Een intrigerend instrument aangepast aan deze tijd, dat geeft de barometer elke dag een bijzondere belevingswaarde.

Paul Dingens  heeft ruim 25 jaar ervaring in de ontwikkeling, productie en verkoop van barometers, weerstations en klokken. Paul wil vooral duurzame producten maken die letterlijk generaties lang perfect blijven functioneren.


In 2007 heeft Paul met hulp van het FIT, Agentschap Ondernemen, Innovatiecentrum Limburg en de UHasselt, een totaal nieuwe techniek ontwikkeld en vermarkt, die voor het eerst te zien was tijdens de Wereldexpo 2010 in Shanghai. Deze nieuwe techniek wordt nu ook toegepast in ziekenhuizen voor het ijken van complexe machines, voor o.a. kankerbehandeling. Toch blijft de grootste markt de gewone gebruiker die met de barometers van Paul Dingens een functioneel en decoratief instrument in huis haalt.


Paul Dingens is bovendien zeer actief in export en voert uit naar verschillende Europese landen, maar ook naar de VS en Canada. Hij heeft ook een passie voor de heroïsche Antarctica expedities. Het was dan ook een droom die uitkwam toen hij Dixie Dansercoer en Sam Deltour mocht ondersteunen in de ontwikkeling van materialen voor hun recente poolexpeditie (Antarctic ICE 2011-2012).

Un instrument fascinant adapté à notre époque, ce qui donne au baromètre, chaque jour, un agrément spécial

Paul Dingens a plus de 25 ans d'expérience dans le développement, la production et la vente de baromètres, stations météo et horloges. Paul veut surtout faire des produits durables qui continuent  à fonctionner parfaitement pendant plusieurs générations.

 

En 2007, avec l'aide du FIT, de Agentscghap Ondernemen, Innovatiecentrum Limburg et l'Université de Hasselt, Paul a développé et commercialisé une technique entièrement nouvelle. Elle fut  présentée pour la première fois lors de l'Expo universelle de Shanghai 2010. Cette nouvelle technique est maintenant utilisée dans les hôpitaux pour l'étalonnage de machines complexes, comme pour le traitement contre le cancer. Le plus grand marché reste cependant l'utilisateur occasionnel, qui, avec les baromètres de Paul Dingens, dispose d'un outil à la fois fonctionnel et décoratif pour la maison. 

 

Paul Dingens exporte beaucoup vers plusieurs pays européens, mais aussi aux États-Unis et au Canada.  Il a également une passion pour les expéditions héroïques en Antarctique. Il a réalisé son rêve en soutenant Dixie Dansercoer  et Sam Deltour grâce au développement de matériaux pour leur récente expédition. (Antarctic Ice 2011-2012)