Maarten Vandebeeck

Leerling slager-traiteur in Bilzen

Apprenti boucher-traiteur à Bilzen

"Gedreven door passie,

gemaakt met ambacht"

2018

Van jongs af aan was Maarten gepassioneerd door ambachtelijke bereide voeding. Afkomstig uit een familie van landbouwers met melkvee en landbouwactiviteiten, heeft hij meermaals met belangstelling geholpen bij het slachten van konijnen, kalkoenen, kippen of duiven.

 

Een groot deel van zijn tijd bracht hij door met zijn grootmoeder op de boerderij en het is voor hem altijd heel duidelijk geweest dat hij een ambachtelijk beroep zou uitoefenen, een handwerk. Zijn keuze is dus geen grote verassing.

 

Maarten heeft een opleiding slagerij gevolgd en daarna een specialisatiejaar “gastronomie” te Koksijde, een gevolgd parkours waar hij tot nu toe erg trots op is.

 

Het afgelopen jaar heeft hij gewerkt aan de ontwikkeling van het ecologische aspect van zijn vak door veel meer aandacht te besteden aan het respect voor het product en niet alleen aan het degusteren ervan.

Dès son plus jeune âge, Maarten s’est montré passionné par le domaine de la nutrition. Issu d'une famille d'agriculteurs possédant plusieurs bovins laitiers et pratiquant des activités agricoles, il a plus d’une fois assisté avec intérêt à l’abattage de lapins, dindes, poulets ou pigeons à la ferme de sa grand-mère où il passait tout son temps. Pour lui il a toujours été très clair qu’il pratiquerait une profession artisanale, un travail manuel. Son choix n’est donc pas surprenant.

Maarten a fait des études en boucherie puis une année de spécialisation en gastronomie hôtelière à Coxyde, un parcours dont il est très fier jusqu’à présent.

 

Cette dernière année il s’est attaché à développer l’aspect écologique de son métier artisanal en prêtant beaucoup plus d’attention au respect pour le produit et pas seulement à la dégustation de celui-ci.