Klaas & Martijn Remmen

Metaal-en houtbewerkers, restauratoren, conservatoren in Hoboken

Restaurateurs et conservateurs

en bois et métal à Hoboken

www.atelierremmen.be

Wij werden als tweeling geboren op 29 juli 1988. Al van jongs af aan zijn we gefascineerd door geschiedenis, techniek, wetenschap en curiositeiten. We verzamelden stenen en mineralen, herstelden oude brommers en maakten opmerkelijke creaties. Onze fascinatie voor materialen en eigenaardigheden vormt het uitgangspunt voor ons ondernemerschap.

Tijdens zijn middelbare school werd Klaas gebeten door de technieken van metaalbewerking terwijl Martijn opleiding meubelmaker ging volgen in het avondonderwijs. We leerden veel en besloten onze passie te concretiseren. We kozen allebei voor de opleiding Conservatie en Restauratie te Antwerpen, Martijn met een specialisatie in hout, Klaas in metalen. Tijdens onze studentenjaren kregen we inzicht in materialenleer, kunstgeschiedenis en wetenschappelijke onderzoekstechnieken, ervaring die we dagelijks toepassen in onze niche-branche.

Naast het volgen van avondopleidingen lassen, smeden en andere metaalbewerkingstechnieken beet Klaas zich vast in een immer durende studie naar ‘Wootz’ en andere historische metalen. Martijn volgde bijkomend de masteropleiding ‘Monumenten- en Landschapzorg’ aan de Universiteit Antwerpen en een uitwisseling aan de ‘Università degli studi di Genova’.

We studeerden beiden af met onderscheiding en enorm veel zin om zelfstandig aan de slag te gaan. We huurden samen een  kleine werkplaats in bedrijvencentrum ‘de Wolkammerij’ in Hoboken. Na drie jaar  (in 2016), sloegen we de handen in elkaar en lanceerden we ons gezamenlijk bedrijf onder de naam REMMEN. We werden lid van de beroepsvereniging voor conservators-restaurateurs van kunstvoorwerpen APROA-BRK en erkend als ambachtelijk bedrijf door FOD economie.

Jumeaux, nous naissons le 29 Juillet 1988. Dès l'enfance, nous sommes fascinés par l'histoire, la technique, la science et les choses particulières. Nous collectionnons des cailloux et des minéraux, réparons de vieilles mobylettes et réalisons des créations remarquables. Notre engouement pour les matériaux et les bizarreries constitue jusqu'à ce jour la base de notre esprit d'entreprise.


Au lycée, Klaas se passionne pour les techniques de ferronnerie tandis que Martijn se lance dans une formation de menuisier-ébéniste en cours du soir. Nous apprenons énormément et décidons de concrétiser notre passion. Nous nous orientons tous deux vers la formation Conservation et Restauration à Anvers, Martijn en spécialisation bois, et Klaas en spécialisation métaux. Au cours de nos années d'études, nous apprenons la science des matériaux, l'histoire de l'art et les techniques de recherche scientifique, une expérience que nous utilisons au quotidien dans notre secteur de niche.


Outre ces cours du soir en soudage, forgeage et autres techniques de travail des métaux, Klaas se lance dans l'étude du 'Wootz' et autres métaux historiques. Martijn suit quant à lui une maîtrise supplémentaire en 'Protection du Patrimoine' à l'Université d'Anvers et fait un échange étudiant à l’ 'Università degli Studi di Genova'.


Nous obtenons tous deux notre diplôme avec distinction et une envie énorme de nous lancer comme indépendants. Nous louons ensemble un petit atelier dans le centre d'affaires 'de Wolkammerij' à Hoboken et au bout de trois ans (en 2016), nous devenons associés et lançons notre société sous le nom REMMEN. Nous devenons également membre d'APROA-BRK, l'association professionnelle des conservateurs-restaurateurs d'art, et sommes reconnus comme entrepreneurs artisans par le SPF Economie.