Kathy Lanckriet

Producent van geitenkaas in Haillot

Producteur de fromages de chèvres à Haillot

www.chevre-feuille.be

Als producenten van BIO-boerengeitenkaas in de Condroz, is het bedrijf van Kathy Lanckriet en haar man gesitueerd middenin de prachtige natuur. Dit domein in landbouwgebied typeert sterk de kwaliteit en de eigenheid van hun geitenkazen. Het is niet alleen een kwaliteitsgarantie voor de voeding van hun schapen, maar het kenmerkt ook de levenskwaliteit waar ze van enorm van houden.

Al hun geitenkazen worden gemaakt op de boerderij volgens een traditionele methode.

De geitenfokkerij

Momenteel bestaat het vee uit 75 geiten, 2 bokken en een twintigtal jonge geitjes. Het merendeel van de dieren komen uit de eigen fokkerij.
De kwaliteit van het vee verbetert stelselmatig door de aankoop van nieuwe bokken uit Frankrijk die geselecteerd worden voor hun stamboom en kwaliteiten. Zij worden gekruist met de beste geiten. Om de kwaliteit te garanderen en uit respect voor de geiten, gaan ze elke dag de wei op om te grazen (niet bij sneeuw of regen).

De geitenkazen

Ontdek het volledige gamma aan geitenkazen, er zijn er voor ieders smaak!
Of u nu houdt van droge of verse kazen, van zachte of harde kazen, van Petit Pénard, Bric’Haillot, Tommes of Gatteroux, ze zullen weten te bekoren.
Voor elke kaas worden eigen rijpingstechnieken gebruikt die bepaald worden door de temperatuur en de rijpingstermijn in de kelders

Producteurs fermiers et BIO de fromages de chèvre dans le Condroz, l’exploitation de Kathy Lanckriet et son époux se situe au coeur d'une nature sauvage et étonnante. Ce territoire situé en zone agricole marque fortement la qualité et la typicité de leurs fromages de chèvre. C'est un gage de qualité pour l'alimentation de nos chèvres, c'est aussi une qualité de vie à laquelle ils sont attachés.

​Tous leurs fromages de chèvre sont fabriqués à la ferme en respectant une méthode traditionnelle.

L’élevage caprin

Actuellement, le cheptel se compose de 75 chèvres, de 2 boucs et une vingtaine de chevrettes de renouvellement. Les chèvres, de race alpine, sont élevées dans un environnement riche et varié au cœur du Condroz. La plupart des animaux naissent de leur propre élevage caprin, à la ferme. La mise bas des cabris se déroule de début mars à la mi-avril.

La qualité du cheptel est améliorée progressivement par l’achat en France de nouveaux boucs sélectionnés pour leurs origines et leurs qualités qui sont ensuite croisés avec les meilleures chèvres.

Toujours dans une démarche de qualité et de respect, les chèvres sont sorties tous les jours en pâturage (hors temps de neige et de pluie).

Les fromages de chèvre

Découvrez toute la gamme de fromages de chèvre, issus directement de la production, il y en a pour tous les goûts.

Que vous les aimiez secs ou frais, doux ou forts, nos fromages frais aromatisés, Petit Pénard, Bric’Haillot, type feta, Tommes et Gatteroux (pâte molle) sauront vous satisfaire.

Pour chaque fromage, des techniques d'affinage propres ont été mises en place, en variant sur les températures et les durées d'affinage en caves.