Isabelle Roelofs

Producent van olieverf

Producteur des couleurs  à l'huile

www.isaro.be

2ème Prix

2009

Designer van artisanale gekleurde olieverf. Alle stappen worden uitgevoerd door Isabelle Roelofs zelf, van de keuze van de grondstof tot het plaatsen van de verf in de tubes.

Aanvankelijk bestond geen enkele opleiding over deze materie. Isabelle Roelofs is een autodidact die op zoek ging en zich liet adviseren door haar grootouders en ouders, allen schilderkunstenaars, en die haar geholpen hebben op haar ontdekkingstocht. Andere opleidingen in marketing, verkoop en communicatie ... hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van haar hedendaags bedrijf.

Wat maakt haar product zo bijzonder?

De kwaliteit en de kennis over haar product. Isabelle Roelofs heeft een rechtstreeks distributiekanaal met de kunstenaar, wat een grote flexibiliteit biedt.

Créatrice de couleurs artisanales à l'huile pour les artistes peintres. Toutes les étapes de fabrication sont réalisées par Isabelle Roelofs, du choix de la matière première à la mise en tube.

N'existant rien en matière d'enseignement sur ce métier, c'est à partir d'un gros travail de recherche et sur un enseignement de ses ancêtres, tous artistes peintres, qu'Isabelle Roelofs s'est lancée dans cette voie. D'autres formations en matière de marketing, vente, communication, ont permis de mettre sur pied son activité.

La particularité de son activité?


La qualité et la connaissance du produit proposé. Un canal de distribution direct avec l'artiste, ce qui permet notamment une grande flexibilité.