Inge-Lise Vermeire

Kaarsenmaakster

Producteur de bougies

www.bika-kaarsen.be

Al meer dan 40 jaar vervaardigt en verkoopt Bika handgemaakte kaarsen. Wat begon als een originele hobby groeide in de loop der jaren uit tot een nieuw kaarsenconcept. In 2005 nam dochter Inge-Lise het familiebedrijf Bika over en verplaatste het atelier naar Gent. De naam van het bedrijf wijzigde naar Ilyvero, maar de merknaam bika-kaarsen bleef behouden. Een bika-kaars overstijgt het functionele. Het is een kleurrijk accent in uw interieur dat zich langzaam omvouwt tot een kunstig gegeven. Het ambachtelijk productieproces geeft de Bika kaarsen een zacht bedauwd uiterlijk met een uniek lijnenspel.

De vulbeweging die bij iedere gietbeurt verschilt, geeft elke kaars haar eigen structuur. Dit proces van gieten en bijvullen garandeert bovendien de puurheid en de zuiverheid van elke kaars. Omdat de Bika kaars enkel handmatig gemengd wordt, kent het kleurenpallet een oneindig aantal kleurnuances en tinten.

Kwaliteit is de grootste troef - kwaliteit die zich bij de klant thuis vertaalt in het perfect brandende en opengekrulde resultaat. Een bika-kaars brandt lang en stabiel, kent een minimale roetafscheiding, brandt volledig op en wordt geproduceerd conform de reach-vereisten. Door de creativiteit en de flexibiliteit is Ilyvero marktleider op vlak van kleur en degelijkheid.

Bika fabrique et vend des bougies faites à la main depuis 40 ans. Son créateur a, progressivement, fait évoluer ce qui, au départ, n'était pour lui qu'un simple hobby, et a élaboré un tout nouveau concept.  En 2005, Inge-Lise, sa fille, reprenait l'entreprise familiale Bika et déménagea l'atelier à Gand.  Le nom de l'entreprise devint Ilyvero mais la marque des bougies Bika fut conservée.

La bougie Bika est plus qu'un objet fonctionnel.  C'est une touche colorée dans votre intérieur qui, au fur et à mesure qu'elle se consume, se transforme en ouvre d'art.  Le procédé de fabrication, artisanal, donne aux bougies Bika un aspect nuancé avec un jeu de lignes unique.  Le mouvement obtenu lors du remplissage diffère à chaque fois et donne à chaque bougie une structure propre.  Ce procédé de remplissage garantit, en outre, la pureté de chaque bougie.  Etant donné que les bougies Bika sont fabriquées à la main, Inge-Lise peut leur donner une infinité de couleurs et de teintes. 

La qualité est le plus grand atout de ces bougies. Elle se traduit au moment ou elles se consument et ondulent.  Une bougie Bika brûle longtemps et de manière stable. Grâce à sa créativité et sa flexibilité, Ilyvero est leader du marché sur le plan de la couleur et de la fiabilité.