Hugues Derzelle

Producteur van rundsvlees in Lompret

Producteur de viande bovine à Lompret

www.elevagedelapetitesuisse.be

Als kind had ik het geluk op te groeien op de boerderij van mijn ouders. En, net als Obelix, viel ik heel vaak in het stro met de kalveren en de koeien. Zo groeide dag na dag, jaar na jaar, mijn passie voor koeien.

 

Ik had ook het genoegen door de bossen en velden van mijn mooie geboortedorp, Lompret, te mogen rennen. Door de karakteristieke eigenheid en het hoog biologisch potentieel van het dorp werd ik mij bewust van zijn schoonheid maar ook van zijn kwetsbaarheid.

Ik studeerde voor landbouwkundig ingenieur, aan de faculteit van Gembloux. Ik werkte daarna aan de uitbouw van een landbouwcoöperatie.

Maar de passies uit mijn kindertijd, de koeien en mijn dorp, lieten mij nooit los. En op een dag kreeg ik de gelegenheid om een ​​deel van de familieboerderij over te nemen.

Mijn eigen project kon nu beginnen.

 

Vanaf het begin maakte ik de keuze om mooie koeien van verschillende rassen te houden, zoals Aubrac, Salers, Bazadaise, en Angus koeien... Die boden mij ook de mogelijkheid om een ​​ rundvleesproductie te ontwikkelen die innovatief was in termen van gevarieerde smaken het hele jaar door. Al dat lekker vlees bied ik rechtstreeks aan de consument aan via combopakketten.

 

Ik heb ook besloten om een ​​milieubewuste kweker te zijn en ik hou mij bezig met acties in het hart van Lompret, mijn dorp, voor de restauratie van percelen met een hoog biologisch potentieel.

Sinds kort ben ik bijzondere aandacht beginnen besteden aan de bescherming van uitstervende rassen zoals de West-Vlaamse Rode, de Lakenvelder en de Witblauwe uit de regio tussen Samber en Maas.

Tot slot was 2017 voor mij het jaar van de lancering van een innovatieve smaak, het vlees van Montbéliardes vaarzen die Sarabier in hun rantsoen krijgen.

Enfant, j’ai eu le plaisir de grandir en aidant mes parents sur leur exploitation agricole. Et, comme Obélix,je suis tombé maintes fois dans la paille parmi les veaux et les vaches. C’est ainsi que jour après jour, année après année, ma passion pour les vaches s’est développée. J’ai aussi eu le plaisir de courir à travers les bois et les champs de mon beau village natal, Lompret. La nature caractéristique et à haut potentiel biologique du village m’a permis de prendre conscience de sa beauté et, aussi, de sa fragilité.


Au terme de mon cursus scolaire, je suis devenu Ingénieur Agronome , diplôme de la Faculté de Gembloux, J’ai, ensuite, oeuvré au bon développement d’une coopérative agricole. Mais, mes passions d’enfant, les vaches et mon village, ne m’ont jamais quitté. Et, un jour, j’ai eu l’opportunité de reprendre une partie de l’exploitation familiale. Mon projet, à moi, pouvait démarrer


Dès le début, j’ai fait le choix d’avoir de belles vaches de races différentes comme l’Aubrac, la Salers, la Bazadaise, l’Angus, .. Et, ces vaches de races différentes constituaient aussi l’opportunité
de développer une production de viande bovine innovante en termes de saveurs variées tout au long de l’année. Ces viandes savoureuses, je les propose directement aux consommateurs selon le principe du colis assorti. J’ai aussi décidé d’être un éleveur respectueux de l’environnement et engagé dans des actions de restauration, au coeur même du village de Lompret, de parcelles à haut potentiel biologique.


Depuis peu, je porte une attention particulière à la sauvegarde de races bovines à faible effectif comme la Rouge de Flandre Occidentale, la Lakenvelder, la Blanc Bleue Mixte de l’Entre Sambre et Meuse.


Enfin, 2017 fut pour moi, l’année du lancement d’une saveur innovante, la viande de génisses Montbéliardes qui reçoivent de la bière Sara dans leur ration.