Frederik Rombach

Glasblazer te Hoboken, Antwerpen
Souffleur de verre à Hoboken, Anvers

Na heel wat ervaring tijdens zijn jeugd in Zuid-Afrika, zijn studies architectuur en bouwkunde in Nederland en een stevige stage in Amerika ontdekte Frederik op z’n twintigste glas en alle mogelijkheden die glas bieden, zowel het maken van brandglasramen als het maken van sculpturen uit afvalglas. Hij is actief in verschillende sociale artistieke projecten om er enerzijds ontwerpen te verwezenlijken en anderzijds om er glasmachines te herstellen en te onderhouden.

Rombachs glas is een publieke werkplaats voor glasbewerkers sinds 2018. Hier kunnen glasblazers zich laten inspireren, kennis delen en door groeien. Deze werkplaats maakt het ambachtelijk beroep toegankelijk voor anderen door workshops, teambuildings en demonstraties te organiseren voor een breed publiek.

Dit jaar tracht de werkruimte over te schakelen naar een 100 % groene glasstudio.

Après de nombreuses expériences en Afrique du Sud dans sa jeunesse, des études en architecture aux Pays-Bas et un sérieux stage en Amérique, à vingt ans Frederik découvre le verre et toutes les possibilités qu'il offre, tant pour la réalisation de vitraux que pour la sculpture sur base de déchets de verre. Il est actif dans divers projets artistiques sociaux, d’une part pour la réalisation des designs et d’autre part pour la réparation et l’entretient des machines à verre.

Rombachs Glas est un atelier public accessible aux verriers depuis 2018. Les souffleurs de verre y trouvent de l’inspiration, y partagent leurs connaissances et y développent leurs compétences. Cet atelier rend le métier artisanal accessible en organisant des ateliers, du team building et des démonstrations pour un large public.

Cette année, l'atelier s’est lancé le défi de devenir un studio vert à 100%.