Frederic Maene

Pianobouwer en -technicus in Ruiselede

Fabricant et réparateur de pianos à Ruiselede

www.atelierchrismaene.be

Prix du Public

2013

Prix Export

2013

Een pianoatelier waar traditie en innovatie hand in hand gaan.

In 2004 ging Frederic Maene, schrijnwerker van opleiding, van start in het pianoatelier van zijn vader, Chris Maene. De liefde voor techniek is er altijd geweest en net zoals zijn vader is hij zijn hele leven omringd geweest door klavierinstrumenten. Het was dus evident dat hij, samen met zijn broer Dominique, in de voetsporen zou treden van zijn vader en uiteindelijk ook piano’s zou bouwen en restaureren. Terwijl hij aanvankelijk vooral moderne piano’s reviseerde, raakte hij na verloop van tijd steeds meer geïntrigeerd door de bouw en restauratie van historische instrumenten.

In het atelier worden replica’s van historische instrumenten zoals fortepiano’s en klavecimbels gemaakt. Via deze replica’s maakt het atelier beroemde klavierinstrumenten van toen toegankelijk voor het grote publiek. Tijdens de bouw ervan worden authentieke materialen en historische bouwmethodes gerespecteerd.

De instrumenten van hun atelier zijn bekend tot in de verste uithoeken van de wereld. Zo staan enkele van hun instrumenten in Parijs, Moskou, New York, Hong Kong, Sydney, Montréal…

Un atelier de pianos où la tradition et l’innovation se rencontrent.

En 2004, Frederic Maene, menuisier de formation, commence dans l’atelier de pianos de son père, Chris Maene. Il a toujours été amoureux de la technique et tout comme son père, il a été entouré d’instruments à clavier depuis qu’il était enfant. Il était donc évident que lui et son frère Dominique, marcheraient sur les traces de leur père et qu’ils commenceraient à construire et à restaurer des pianos. Alors qu’au début, il s’occupait surtout de pianos modernes, après quelque temps, il a été fasciné par la construction et la restauration d’instruments à clavier historiques.

Dans l’atelier, on construit des copies d’instruments historiques comme des pianos-forte et les clavecins. Par ces copies, l’atelier a rendu des instruments à clavier historiques renommés accessibles au grand public. Dans la construction, on utilise et respecte des matériaux authentiques et des méthodes de construction historiques. Les instruments de leur atelier sont connus partout dans le monde. Pensons à quelques instruments qui se trouvent actuellement à Paris, Moscou, New York, Hong Kong, Sydney, Montréal…