Pierre-Yves SMITS

Distillateur

www.drclyde.be

Opgericht in 2015 door Pierre-Yves SMITS, een historicus van opleiding, is de Dr. Clyde-distilleerderij gebaseerd op het idee van micro- distilleerderij, zoals er in de 18e en 19e eeuw heel veel waren. Het onderscheidt zich van de meeste bestaande distilleerderijen door sterke dranken van A tot Z te produceren die alcohol met een sterk historisch anker, zoals Rum, Gin of Absint, eren. Dit verlangen bracht de distilleerderij ertoe exclusieve dranken te produceren: in feite is de Dr. Clyde-distilleerderij de eerste en momenteel de enige die rum in België distilleert. Ze heeft zich ook onderscheiden door als enige Cassonade, een 100% Belgische suiker, te verwerken om een Cassonade brandewijn te distilleren, Old Clyde genaamd, een sterke drank die uniek is in de hele wereld. De distilleerderij maakt er een erezaak van om op een volledig traditionele manier te werken, "zoals in de oude tijd". Het is dus een van de weinige distilleerderijen die zijn basisalcohol zelf maakt voor het volledige assortiment van sterke dranken op basis van planten, zoals Gin, Absint of Elixir. Pierre-Yves SMITS draagt familie- en ambachtelijke waarden hoog in het vaandel, en hij streeft ernaar zijn werkfilosofie te behouden en tegelijkertijd traditionele en kwaliteitsvolle dranken aan te bieden. In 2018 verhuisde de distilleerderij naar Trois-Ponts om beter aangepaste gebouwen aan te bieden en zich zo in een reeds goed ontwikkeld toeristisch kader te verankeren.

Fondée en 2015 par Pierre-Yves SMITS, historien de formation, la distillerie Dr. Clyde reprend l’idée de micro-distillerie comme il y en avait à foison aux XVIIIe et XIXe sièclex. Elle se distingue de la plupart des distilleries existantes en produisant des spiritueux de A à Z en (re)mettant à l’honneur des alcools ayant un fort ancrage historique, comme le Rhum, le Gin ou encore l’Absinthe. Cette volonté a amené à la distillerie à produire des spiritueux exclusifs : en effet, la distillerie Dr. Clyde est la première et actuellement la seule à distiller du rhum en Belgique. Elle s’est également distinguée en étant la seule à travailler la cassonade, un sucre 100% belge pour distiller une eau-de-vie de cassonade, baptisée Old Clyde, un spiritueux unique au monde. La distillerie met un point d’honneur à travailler de manière totalement traditionnelle, « comme à l’époque ». Ainsi, elle est une des rares distilleries à fabriquer son alcool de base elle-même pour toute sa gamme de spiritueux de plantes, comme le Gin, l’Absinthe et l’Elixir. Les valeurs familiales et artisanales sont particulièrement chères à Pierre-Yves SMITS qui souhaite conserver sa philosophie de travail tout en proposant des spiritueux traditionnels et de qualité. En 2018, la distillerie déménage à Trois-Ponts pour proposer des locaux plus adaptés à ses activités et ainsi, s’inscrire dans un cadre touristique déjà bien développé.