Nicolas CLOOS

Tailleur de pierre 

www.advitampierre.be

Omdat hij al van heel kleinsaf ondergedompeld werd in de gezinsrenovatie van een eeuwenoude boerderij ontstond bij Nicolas Cloos een natuurlijke passie voor geschiedenis, de schoonheid en het respect van de oude stenen. Na een nogal saaie passage op de universiteitsbanken, ondernam Nicolas vijf jaar lang meerdere opleidingen: eerst als metselaar bij IFAPME in België, voor de basis, en vervolgens als steenhouwer in Frankrijk. Terug in België werd Nicolas ingehuurd door een erfgoedrestauratiebedrijf waar hij drie jaar zou blijven. In 2014 richtte hij zijn bedrijf "AdVitampierre sprl" op. Zijn activiteiten zijn vooral gericht op de alliantie tussen traditionele gebouwen, hun geschiedenis, ecologische aspecten en hedendaagse duurzaamheidsoverwegingen. Het doel is om een leefomgeving te bieden met respect voor het verleden dat gezond, esthetisch en zo efficiënt mogelijk is. Nicolas beoefent verschillende activiteiten: steenhouwerij, metselwerk, eco-, biologische constructie, organisatie van participatieve bouwplaatsen en begeleiding van zelfbouwers, wat hem ertoe brengt om voortdurend de historische context van projecten te onderzoeken, de juiste technische informatie te vinden, te innoveren en op maat te creëren om een harmonieuze en evenwichtige restauratie te bereiken. Daartoe moeten de intellectuele, manuele en technische vaardigheden van het team voortdurende uitgebouwd worden en moet een beroep gedaan worden op innovatieve digitale hulpmiddelen om aan de doelstellingen van elk project dat aan AdVitampierre is toevertrouwd, te beantwoorden. 

Ayant baigné depuis tout petit dans le cadre de la rénovation familiale d’une très ancienne ferme, c’est assez naturellement que Nicolas Cloos se passionne pour l’histoire, la beauté et le respect des vieilles pierres. Après un passage peu passionnant sur les bancs de l’université, Nicolas entreprend cinq années de formations multiples : maçon d’abord à l’IFAPME en Belgique, pour les bases, puis tailleur de pierre en France. Revenu en Belgique, Nicolas est engagé par une entreprise de restauration de patrimoine. Il y restera trois ans. C’est en 2014 qu’il crée son entreprise « AdVitampierre sprl »,  dont les activités sont essentiellement centrées sur l’alliance entre le bâti traditionnel, son histoire, les aspects écologiques et les considérations durables actuelles. La Vitrine de l’Artisan - 02/500 50 70 - 0489 34 70 77 - info@lavitrinedelartisan.com - www.lavitrinedelartisan.com          13
La Vitrine de l’Artisan – DOSSIER DE PRESSE Son objectif est de proposer un habitat respectueux de son passé, sain, esthétique et le plus efficient possible. Nicolas pratique diverses activités : taille de pierre, maçonnerie, éco-bio-construction, organisation de chantiers participatifs et accompagnement d’auto-constructeurs, qui l’amènent sans cesse à rechercher le contexte historique de chaque projet, à trouver les bonnes informations techniques, à innover et créer sur mesure pour aboutir à une restauration harmonieuse et équilibrée. Cela requiert de développer constamment les compétences intellectuelles, manuelles et techniques de l’équipe, et à faire appel selon les besoins à un outillage numérique innovant pour répondre pleinement aux objectifs fixés pour chaque projet confié à AdVitampierre.