Charlotte Simonis

Textielontwerpster in Elsene

Designer Textile à Ixelles

www.charlottesimonis.com

W.O.L.F. , Weaving out of love for the future.

W.O.L.F. is een project van Charlotte Simonis waarmee ze afval opwaardeerde tijdens haar Master in Textiel Design en dat nog altijd doorloopt.

Het weefproject is gericht op de opwaardering van afval. In een eerste fase richtte Charlotte zich op plastic zakken. Deze ondankbare, maar alomtegenwoordige materie zorgt voor de nodige vervuiling en is erg zichtbaar als het in de natuur achterblijft. De uitdaging bestond erin om dit materiaal in een nieuw en modern weefsel te transformeren. Zo wordt de levensduur van enkele uren of minuten tot meerdere jaren verlengd: een nieuwe grondstof op basis van minstens 90% gerecycleerd materiaal ziet hier het daglicht.
Het is artisanale arbeid waarbij zowel het vervaardigen van de draad als het weven zelf helemaal met de hand gebeuren.
De zakken krijgt ze van haar kennissen, klanten en zelfs van kringloopwinkels. Het zoeken naar zakken bezorgt haar ook nieuwe ideeën die ze in de weefsels verwerkt.

Charlotte bewandelt een esthetische zoektocht en aarzelt niet om andere draden te gebruiken om voor contrast, kleur of glitter te zorgen of om een en ander weer af te zwakken. Daarvoor gebruikt ze her en der bijeengesprokkelde schatten. Sommige materialen zijn nieuw maar wel 100% biologisch zoals het linnen of katoen dat ze gebruikt.

Bij het weven gebruikt ze al haar knowhow en dankzij haar creativiteit kan ze dit materiaal opwaarderen waardoor het een uniek en hoogstaand gebruiksvoorwerp wordt. De jonge textieldesigner wil ons idee over recyclage bijstellen door de nadruk te leggen op de schoonheid van het eindproduct en de talloze mogelijkheden van de materialen om ons heen.

Vandaag gebruikt ze plastic zakken, en morgen… “The sky's the limit” voor Charlotte.

W.O.L.F. , Weaving out of love for the future. 

W.O.L.F.,  est un projet de revalorisation des déchets, développé par Charlotte Simonis durant ses 2 années de Master en Design Textile et continué depuis.

 

C'est un projet de tissage et de revalorisation des déchets. Dans cette première étape, Charlotte s'est concentrée sur le sac plastique, cette matière ingrate, extrêmement présente et volatile donc polluante et très visible dans la nature.  Son défi est d'arriver à transformer cette matière en un nouveau tissu moderne. C'est de passer d'une durée de vie de quelques heures, voir de quelques minutes à plusieurs années. Une manière de créer de nouvelles matières avec minimum 90% de matériaux recyclés.

C'est un travail artisanal. La fabrication du fil et le tissage se font entièrement à la main.

 

Les sacs viennent de son entourage, de ses clients, mais aussi des « Petits Riens ». Cette recherche de sacs lui donne des idées, ce sont ses trouvailles qui conditionnent le tissu.

Charlotte fait une réelle recherche esthétique et n'hésite pas à intégrer d'autres fils pour apporter du contraste, de la couleur, des paillettes ou au contraire quelques touches plus douces. Là aussi ce sont de petits trésors chinés un peu partout. Certaines matières sont neuves, mais 100% naturelles, comme le lin ou le coton bio.

 

Il s'agit pour elle d'utiliser toute sa connaissance en tissage et toute sa créativité pour ennoblir et actualiser cette matière et la faire entrer dans notre quotidien comme pièce unique et de haute gamme. Au-delà de l'idée que l'on se fait du recyclage, la jeune designer textile a envie de mettre l'accent sur la beauté du tissu et sur les possibilités infinies qu'offrent les matières qui nous entourent.