Charlie Martens

Keramist in Berbroek

Céramiste à Berbroek

www.studio-mattes.com

Graag stel ik me even in het kort voor. Ik ben Charlie, oprichter van Studio Mattes.

In ons atelier te Herk-de-stad maken wij op ambachtelijke wijze collecties borden, schalen, serviezen, koffietassen voor restaurants in Europa. Mijn passie is het creëren van origineel en exclusief gebruiksgoed om chefs te ondersteunen in de presentatie van hun gerechten. Ik probeer hierbij op een extreme en niet conventionele manier steengoed te gebruiken om tot een origineel en reproduceerbaar iets te komen.

Imperfectie is een onderdeel van mijn bedrijfsfilosofie. Onze borden hebben vaak een barst, een deuk, een scheur of een litteken... Dat geeft ons servies iets menselijks. De perfectie komt pas als de chef ermee aan de slag gaat.

Een jaar geleden hebben we het label van 'HANDMADE IN BELGIUM' ontvangen. Dat wil zeggen dat ons producten voor minstens 50% met de hand vervaardigd zijn en voor 100% in België worden gemaakt.

Studio Mattes heeft haar eigen collecties, maar werkt voor een groot stuk op maat van de klant. U hebt een idee omtrent je eigen borden. Dan proberen we dat voor u op maat uit te werken. Onze klanten zijn ondermeer In de Wulf, Bon Bon, Librije, Beluga, Treeswijkhoeve, De Lindenhof, De Slagmolen, Jason Atherton en tal van andere.

Tout d'abord, je tiens à me présenter brièvement. Je suis Charlie, fondateur du Studio Mattes.

Dans notre atelier à Herk-de-stad nous produisons de manière artisanale des collections d'assiettes, de bols, de vaisselle et de tasses de café pour des restaurants à travers l'Europe. Ma passion est de créer des services originaux et exclusifs pour soutenir les chefs dans la présentation de leurs plats. Mon objectif est d'utiliser le grès de manière extrême  et non-conventionnelle pour créer un produit original et reproductible.

L'imperfection fait partie de ma philosophie de travail. Nos assiettes présentent souvent une fissure, une brèche, un coup ou une cicatrice... Cela ajoute une dimension humaine à notre vaisselle, qui ne révèle sa perfection que lorsque le chef se met au travail et les utilisent.

Il y a un an nous avons obtenu le label 'HANDMADE IN BELGIUM'. Cela signifie que nos produits sont fabriqués au moins 50% à la main et 100% en Belgique.

Le Studio Mattes dispose de collections propres mais travaille en grande partie sur commande pour les clients. Vous nous communiquez votre idée pour vos assiettes personnalisées et nous tentons ensuite de la développer sur mesure. Nous comptons parmi nos clients notamment de Wulf, Bon Bon, Librije, Beluga, Treeswijkhoeve, De Lindenhof, De Slagmolen, Jason Atherton et bien d'autres encore.