Bruno Bodeveix

Schrijnwerker in Soignies

Charpentier à  Soignies

www.cc-bois.com

Dit is de logische voortzetting van een carrière in houtbewerking die op heel jonge leeftijd begon.

Na een Tour de France tussen 1986 en 1996 kwam Bruno Bodeveix, een Compagnon Charpentier du Devoir, van 1996 tot 2000 aan het hoofd te staan van de Maison des Compagnons van Brussel. Hij ontmoette zijn Deense vrouw Mia, ze stichtten een gezin en kregen twee kinderen, Lena en Camille. Ze beslisten samen om in België te blijven omdat ze zeer aan hun gastland gehecht zijn. Ze reizen afwisselend tussen Denemarken en Frankrijk.

In 2001 richtte Bruno de BVBA Charpente & Construction Bois, onder de initialen CCBOIS. Zijn bedrijf krijgt uitzonderlijke werven toevertrouwd, onder andere de restauratie van de kapittelkerk van Soignies en de uitvoering van de getordeerde toren van de Grand Marchin. Het is ook actief op het gebied van houten huizen, traditionele structuren, collectieve en agrarische gebouwen. Hij leidt zijn bedrijf en zijn mannen in een proces  van continue verbetering door alle werknemers bij levenslang leren te betrekken. Hij omringt zich met mannen die grote professionele en menselijke kwaliteiten bezitten.

In 2013, nam hij actief deel aan de oprichting van een opleiding tot timmerman houtbouwer in samenwerking met de IFAPME en de Compagnons du Devoir. In de zomer van 2015 leidde hij samen met WorldSkills België een team van timmerlieden in de internationale wedstrijd van RIO in Brazilië. Als een logische voortzetting van zijn toewijding aan de Compagnons du Devoir zal hij in mei 2017 het voorzitterschap van de Vereniging van de Compagnons du Devoir in Brussel opnemen.

 

Zijn bedrijf streeft voortdurend naar een rationeler gebruik van hout, met respect voor traditie en voor het milieu, met professionalisme en de cultuur van een job well done. Hij is gepassioneerd door zijn werk en heeft de evolutie van het ontwerp-kader tot de digitale revolutie meegemaakt, en hij kan dan ook de meest toepasselijke kennis inzake erfgoedgebouwen met zijn mannen delen.

C’est la suite logique d’un parcours professionnel entamé dès le plus jeune âge dans le domaine de la charpente bois. Après un Tour de France de 1986 à 1996, Bruno Bodeveix, Compagnon Charpentier du Devoir, s’est vu confier la responsabilité de la maison des Compagnons de Bruxelles de 1996 à 2000. Il rencontre Mia son épouse d’origine Danoise,  ils fondent une famille et ont deux enfants, Lena et Camille. Ils décident tous les deux de rester en Belgique par leur attachement qu’il porte à leur pays d’accueil, en partageant alternance entre le Danemark et la France.

Bruno crée en 2001 la SPRL Charpente & Construction Bois sous les initiales de CCBOIS. Son entreprise se voit confier des chantiers d’exceptions entre autre ; la restauration de la collégiale de Soignies ainsi que la réalisation du clocher torse de Grand Machin. Elle est aussi active dans le domaine de la maison bois, charpentes traditionnelles,  bâtiments collectifs et agricoles. Il engage son entreprise et ses hommes dans une démarche d’amélioration continue en mobilisant l’ensemble des salariés sur l’apprentissage permanent. Il s’entoure d’hommes de grandes qualités professionnelles et humaines.

 

En 2013, Il participe activement à la mise en place d’une formation en charpentier constructeur bois en collaboration avec l’IFAPME et les Compagnons du devoir. L’été 2015, il conduit en collaboration avec Worldskills Belgium une équipe de charpentier au concours international de RIO au Brésil. Il est engagé auprès des Compagnons du devoir.

 

En permanence son entreprise cherche à renforcer l’utilisation raisonnée du bois, dans un respect des traditions et de l’environnement, avec une conscience professionnelle et culture du travail bien accompli. Passionné par son métier et ayant suivi l’évolution ; de l’art du trait de charpente à la révolution du numérique, il partage avec ses hommes les connaissances les plus appropriées au service du patrimoine bâti.