Aubin Dascotte

Leerling schoenmaker in Soignies

Apprenti cordonnier bottier à Soignies

"Plus qu'une aventure professionnelle, l'artisanat est une aventure humaine"

2018

Altijd gevoelig geweest voor mooie dingen, het is pas op 21-jarige leeftijd dat het vak hem als een prachtig professionele uitdaging leek. Het vak dat hij hij koos, bleek niet van verre afkomst!

Bij zijn oom Paul Dascotte, in Zinnik, ontdekte Aubin het beroep als schoenmaker. Schoenmaker: een beroep dat vaak verward wordt met het multi-service, maar de echte leerbewerking was een voor hem een openbaring. Aubin is letterlijk een nog onbekende wereld ingegaan: de creatie, het bewerken van een nobel materiaal, contact met sterk gevarieerde klanten.

Enige probleem: vorming in dit vak bestaat niet meer. Het was daarom noodzakelijk om de vorming bij IFAPME te hervatten, zodat hij zich binnen een wettelijk en gereglementeerd kader kon vormen. Twee jaar later, met een diploma in de hand, wordt Aubin aangeworven door zijn oom in een ambitieus en uniek project waar men aangepaste persoonlijke schoenen creëert.

 

Het lijkt er op dat de bevolking zich stilaan meer gaat wenden tot lokale fabrikanten. In deze context heeft dit project zeker een mooie toekomst voor de boeg. Ambacht in de Kijker is een sublieme kans voor Aubin: de erkenning van de levenskeuze is zeker de moeite waard en hij heeft de moed om er een mooie reputatie mee op te bouwen.

Depuis toujours sensible aux belles choses, c'est seulement à ses 21 ans que l'artisanat lui est apparu comme un beau projet professionnel. Et le métier qu’il a choisi s'est révélé plus proche de lui qu’il ne le soupçonnait !

C'est chez son oncle Paul Dascotte, à Soignies qu’Aubin a  découvert le métier de cordonnier-bottier. Cordonnier-bottier : métier souvent confondu avec le multi-service, mais le véritable travail du cuir a été une révélation. Aubin est littéralement entré dans un monde encore inconnu : la création, le travail d’une matière noble, le contact avec une clientèle variée, … Seul problème : la formation à ce métier n'existe plus. Il a donc fallu ré-ouvrir une formation à l'IFAPME pour qu’il puisse se former dans un cadre légal et réglementé.

 

Deux ans plus tard et un diplôme en main, Aubin est engagé par son oncle dans un projet ambitieux et unique de fabrication de chaussures sur mesure et personnalisées. La population semble vouloir se tourner vers les fabrications locales. Dans ce contexte, ce projet a certainement un bel avenir devant lui.

 

La Vitrine de l’Artisan est une belle opportunité pour Aubin : la reconnaissance d'un choix de vie qui en vaut la peine et dans lequel il compte bien me faire une réputation.