Annemieke De Leeuw

Taxidermiste in Peer

Taxidermiste à Peer

www.taxidermieke.com

Annemieke (Mieke) De Leeuw is 38 jaar geleden in de Antwerpse Kempen geboren.

Ze groeide op tussen de dieren in het (toen nog) landelijke Sint Job in ’t Goor waar ze als kind regelmatig meeging met de lokale dierenartsen en met de schapen en pony’s van haar grootvader speelde.

 

Ze volgde de kunsthumaniora in Antwerpen en nadien nog een specialisatie beeldhouwen.

Na haar huwelijk volgde ze haar echtgenoot naar Spanje waar ze op een grote finca verantwoordelijk was voor de verzorging van de dieren (everzwijnen, herten, moeflons, paarden, varkens)

 

Ze kwam er in contact met het werk van Spaanse taxidermisten dat vaak van slechte kwaliteit was, enkel de grootte van de trofee leek vaak belangrijk.

Mieke hoopte dit beter te kunnen en het dier zo doende meer respect te tonen.

Dankzij de kampioenschappen taxidermie en enkele stages in het buitenland, verbeterde de kwaliteit van haar werk.

Na tien jaar Spanje, keerden ze in 2011 terug naar België waar ze zich als taxidermiste vestigde in het Limburgse Peer. In het begin was het heel moeilijk maar geleidelijk vonden kunstenaars, verzamelaars, theatergezelschappen, jagers en particulieren hun weg naar de nieuwe Limburgse taxidermiste.

Ondertussen restaureerde ze een zeer oud olifantensketet voor de Zoo van Antwerpen en maakte ze enkele werken voor de Vlaamse Opera. Koen van Mechelen doet regelmatig beroep op haar en de stukken staan in musea in binnen- en buitenland.

Elke opdracht is zeer uniek en vraagt steeds een nieuwe kijk, en dat is net de grote uitdaging.

 

Elk van haar werken is zeer waardevol voor de opdrachtgever (een hondje voor die mevrouw, een kunstwerk voor de andere, een jachttrofee waar de jager dagen achter zocht...) en dat maakt dat ze steeds tot het uiterste wil gaan.

Annemieke (Mieke) De Leeuw est née dans les Campines anversoises il y a 38 ans. Elle grandit parmi les animaux dans la commune, à l’époque encore campagnarde, de Sint Job in ’t Goor où, enfant, elle accompagne souvent les vétérinaires locaux et joue avec les moutons et les poneys de son grand-père. Elle fait des humanités artistiques à Anvers suivies plus tard d’une spécialisation en sculpture.

Après son mariage, elle suit son mari en Espagne où elle devient responsable des soins aux animaux (sangliers, cerfs, mouflons, chevaux, porcs) dans une grande finca. Elle y entre en contact avec le travail de taxidermistes espagnoles qui est souvent de qualité médiocre, et ne semble attacher d’importance qu’à la taille du trophée. Mieke espère pouvoir faire mieux et exprimer ainsi un meilleur de respect de l’animal.

Les championnats de taxidermie ainsi que plusieurs stages à l’étranger lui permettent d’améliorer la qualité de son travail.

 

Après 10 ans en Espagne, ils rentrent en Belgique en 2011 et elle s’installe comme taxidermiste à Peer, dans le Limbourg. Les débuts sont difficiles mais peu à peu des artistes, des collectionneurs, des troupes de théâtre, des chasseurs et des particuliers commencent à trouver leur chemin vers la nouvelle taxidermiste limbourgeoise.

 

Depuis elle a restauré un squelette d’éléphant très ancien pour le Zoo d’Anvers et réalisé plusieurs pièces pour l’Opéra Flamand (Vlaamse Opera). Koen van Mechelen fait régulièrement appel à elle et on trouve son travail dans des musées en Belgique et à l’étranger.

 

Chaque commande est unique et demande une nouvelle perspective, et c’est cela qui représente le plus grand défi. Chacune de ses pièces a une valeur énorme pour le commanditaire (un petit chien pour une dame, une œuvre d’art pour une autre, un trophée de chasse pour un chasseur qui l’a cherché pendant des jours...) et cela la pousse à toujours faire tout son possible.