top of page
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
CARAVANE_8.JPG
CARAVANE_9.JPG

LA CARAVANE PASSE -
Alexis Fronistas

Transformateur de véhicules (Biercée)
Ombouwer van caravans voor evenementenverhuur (Biercée) 

Alexis Fronistas a  27 ans et se décrit comme un entrepreneur créatif.

Actif dans le secteur de l’événementiel depuis sa jeune adolescence, il a toujours été étonné du temps gaspillé lors des montages/démontages d’événements. Il a souhaité créer une solution efficace, rapide et originale, en utilisant… d’anciennes caravanes de camping !

Son cursus scolaire l’a conduit à suivre des cours de Relations Publiques au sein de la Haute Ecole Albert Jacquard (Namur). Il s’est ensuite dirigé vers une formation en alternance de « conseiller en marketing » au sein de l’IFAPME où son sujet de TFE (travail de fin d’études) était le développement de son activité « La Caravane Passe ».

Alexis propose aujourd’hui des caravanes transformées en bars, billetteries, bureaux, espace photo,… pour de nombreux festivals et événements en Belgique et France.

Ce métier atypique est très varié et requiert de nombreuses aptitudes manuelles. Alexis est autodidacte et a appris de nombreuses techniques en les expérimentant.

Lorsqu’il travaille dans ses ateliers sur ses créations, il touche à de nombreux domaines : menuiserie, soudure, peinture, décoration,… qui lui permettent de créer des pièces uniques et fonctionnelles. Redonner une seconde vie à ces caravanes destinées à la poubelle est ce qui lui donne le plus de satisfaction. Il utilise de nombreux matériaux de récupération afin de minimiser son impact écologique et créer de chouettes décors !

Alexis est qualifié par son entourage comme une personne créative, polyvalente, un tantinet brocanteur et qui s’adapte rapidement à de nouvelles situations. 

Alexis Fronistas is 27 jaar oud en omschrijft zichzelf als een creatieve ondernemer.

Actief in de evenementensector sinds zijn jeugd, was hij altijd verbaasd over de tijd die werd verspild tijdens de op- en afbouw van evenementen. Hij wilde een efficiënte, snelle en originele oplossing creëren door de inzet van ... oude camping caravans!

Hij volgde Public Relations-cursussen aan de Haute Ecole Albert Jacquard (Namen). Daarna volgde hij een opleiding als "marketing consultant" binnen IFAPME waar het onderwerp van zijn afstudeerwerk de ontwikkeling was van zijn activiteit « La Caravane Passe ».

Alexis biedt nu voor veel festivals en evenementen in België en Frankrijk caravans aan die omgebouwd zijn tot bars, ticket office, kantoren, fotoruimte enz.

Deze atypische baan is zeer gevarieerd en vereist veel handmatige vaardigheden. Alexis is autodidact en heeft veel technieken geleerd net door ermee te experimenteren.

Tijdens zijn werk in zijn atelier aan zijn creaties komt hij in aanraking met verschillende disciplines: timmerwerk, lassen, schilderen, decoratie, ... Hierdoor kan hij unieke en functionele stukken creëren. Het geven van een tweede leven aan deze caravans die eigenlijk voor de schroothoop waren bestemd, geeft hem de meeste voldoening. Hij gebruikt veel gerecyclede materialen om de ecologische impact te beperken tot een minimum en bekomt zo geweldige creaties.

Alexis wordt door de mensen om hem heen gezien als een creatieve, veelzijdige persoon, een beetje een antiekhandelaar-brocanteur en iemand die zich snel aanpast aan nieuwe situaties.

CaravanePasse_3.jpg
CaravanePasse_5.jpg
CaravanePasse_6.jpg
tools-498202_1920.jpg
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
bottom of page