Alain Lovenberg

Meester graveerder in Heyd

Maître graveur à Heyd

www.maitre-graveur.com

Gravure, een subtiele en geheime kunstvorm!

Als jonge scholier, voorspelt de meester van Alain Lovenberg aan zijn moeder dat hij ongetwijfeld graveerder wordt.  Hij drukt namelijk zo hard op zijn potlood dat hij groeven maakt in zijn schriften. Zijn natuurlijke aanleg en zijn passie voor de tekenkunst leiden hem eerst naar de Academie voor Schone Kunsten, waarna hij beslist om graveerder te worden. 


Sinds 1974 wijdt hij zich aan de gravure van ambachtelijke jachtwapens, een traditionele activiteit in Luik. Dit zeer veeleisende beroep is weinig gekend bij het grote publiek. Met een bankschroef, een afgeschuinde beitel  en een hamer, creëert hij unieke stukken voor liefhebbers van luxewapens. Het graveren vereist niet alleen de beheersing van de grondstof en  van de vorm maar vraagt tevens een handigheid die noodzakelijkerwijze voortvloeit uit jaren ervaring. Dit beroep steunt op eeuwenoude methodes en handelingen, maar weet zich ook aan te passen aan nieuwe technieken en gereedschappen.

La gravure, un art subtil et secret!

Jeune écolier, l'instituteur d'Alain Lovenberg prédit à sa mère qu'il sera certainement graveur tellement il appuie fort sur son crayon jusqu'à creuser des sillons dans ses cahiers. Ses dispositions naturelles et son goût pour le dessin le conduisent d'abord vers l'Académie des Beaux-Arts. Il choisit alors de devenir graveur.

Dès 1974, il se consacre à la gravure sur armes de chasse, activité traditionnelle à Liège. Ce métier très exigeant est peu connu du grand public. Muni d'un étau, d'un burin taillé en biseau et d'un marteau, il réalise des pièces uniques pour des amateurs d'armes de grand luxe. La gravure demande la maîtrise de la matière, de la forme et une habileté qui ne s'acquiert qu'après plusieurs années d'apprentissage. Ce métier perpétue les tours de mains et les méthodes ancestrales mais est aussi capable de s'adapter à de nouveaux outils et techniques.

Sa devise, qui est celle des artisans liégeois : "L'ovrèdge dimand' a èsse bin fait" (L'oeuvre demande à être bien faite).